SA media forced into ‘non-racialist’ straightjacket

Peaceful Afrikaner-rights activist Dr Dan Roodt and his family are demonised and being threatened with homelessness by the mighty R5billion Media24 empire and two journalists: Leopold Scholtz and Christo van der Rheede: who ordered the sheriff to confiscate all his belongings – including his family home, last Friday.

Help keep his PRAAG organisation afloat!

Banking details:  ABSA Fourways Branch 632905 cheque account 4052326604 South Africa. 

The Media24 group’s Afrikaans media have been conducting a demonisation-campaign against Roodt, injuring his reputation and even his morality because Roodt frequently attacks the censorship in SA news, and specifically the SA news media’s refusal to address the issue of the rapidly-rising racial tensions and the great many racial hatecrimes against Afrikaner whites and against the millions of black-African migrants who are flooding into the country and apply for political asylum:  ever since previous Pres Thabo Mbeki threw open the country’s borders. (the latest incidents below). The SA Police Service statistics are under orders from the central ANC-regime not to record such hatecrimes but lump them all under ‘ordinary crimes’. The website below researchers and records the hatecrimes which occur with increasing frequency in SA, as below:

ATTACKS AND HATECRIMES IN SOUTH AFRICA JULY 16 17 2012 SUMMARY South African news-media forced into ‘non-racialist’ news reporting:

Roodt attacks specifically the Afrikaans-language Media24 publications for preferring to hide such horrific murder behind a censorship-curtain of ‘ordinary crimes and non-racialism.’ Roodt frequently publishes articles on PRAAG citing international experts about black-underachievement in the academic field, black prowess in the athletic world; and South Africa’s high level of hatecrimes conducted against Afrikaner whites specifically. 

Dan Roodt: ‘What is correct about so-called ‘non-racialism? That is a myth: there is no society on earth where ‘non-racialism’ exists:

ROODT DAN OMBUDSMAN ORDERS NASPERS TO APOLOGISE TO DAN ROODT OVER AFRIKAANS PRETORIA PEN SLURROODT DAN Praag targetted for hatespeech attacks by Media24 journo Leopold Scholtz  Max du Preez

Media24’s Afrikaans Die Burger newspaper declares language-rights activist Dan Roodt ‘Enemy Number One”:  article http://su.pr/37yJOC  The Media Ombudsman ordered ‘Beeld” newspaper and ‘Burger’  newspaper to publish an apology and a correction of their slanderous article below – in which they described  Roodt as dishonest by claiming that he was not the ‘legal” Pretoria chairman of the international writers’ organisation PEN. Roodt had actually founded it long before 1994. The slanderous article referred to is located on http://www.beeld.com/Vermaak/Nuus/Skrywers-klaar-met-Dan-Roodt-20111205.

ROODT BEELD MEDIA 24 SLANDER SKRYWERS IS KLAAR MET ROODT MEDIA24 LIES ABOUT ROODT NOT BEING PEN CHAIRMAN                        Media24 was ordered by the Media Ombudsman to apologise for article above, slandering Dr Roodt:

Afrikaner-rights activist Dan Roodt asks in the article below: “Do I have to throw in the towel?”

Moet ek maar die handdoek ingooi?

Sondag, 15 Julie 2012 10:37 Dan Roodt – Nou Vrydag het ek ‘n onverwagse besoek van die balju gehad. Media24, Leopold Scholtz en Christo van der Rheede wil op my bates beslag lê. Om hul regskoste van ons vorige lastersaak te verhaal, gaan hulle waarskynlik poog om my te sekwestreer en my huis onder my uit te verkoop. Dis nou volgens die balju.

Over the past years Media 24, but especially Leopold Scholtz and ‘Die Burger’ newspaper are constantly demonising me as ‘white racist’ because I publish certain facts about our black compatriots on the internet – they want to close PRAAG down….

‘n Baie groot beginsel is op die spel: iets wat mens die waarheid noem. Oor die afgelope aantal jare het Media24, maar veral Leopold Scholtz en Die Burger gepoog om my voortdurend te belaster en vir ‘n “verregse rassis” uit te kryt omdat ek sekere feite oor ons swart medeburgers op die internet gepubliseer het.

‘n Tweede rede waarom Leopold Scholtz en Die Burger my wil ruïneer, is omdat hulle die PRAAG-webblad wil toemaak. PRAAG is die enigste Afrikaanse organisasie wat daarin geslaag het om ‘n alternatiewe medium vir Media24 se monopolie in Afrikaans te skep. Sowel Soliforum as die Vryheidsfront het oor die afgelope jaar nuwe webwerwe geloods, maar kry nog nie naastenby die soort verkeer en belangstelling as hierdie unieke blou en wit blad nie.

Leopold Scholtz het in Die Burger geskryf dat “die Afrikaner met die bruinmense van die Wes-Kaap moet versmelt”. Met ander woorde, hy staan die fisieke en biologiese assimilasie van ons Afrikaners met die bruinmense voor. Ons weet ook dat daar ‘n groep bruin taalkundiges in die Wes-Kaap is wat Afrikaans wil “herstandaardiseer” omdat Standaardafrikaans kastig “volgens die blanke norm tot stand gekom het”. Selfs taalkundiges van die Universiteit van Stellenbosch steun hierdie belaglike idee.

“The Media Ombudsman Dr Johan Retief said the ‘cumulative damage’ I suffer as a result of ‘Die Burger’ and Media24’s constant demonisation campaign, is having an enormous long-term effect on me’  – and “Sondag’ newspaper was ordered to apologise to me:

Benewens die ongelukkige lastersaak tussen my en Media24 wat ek om een of ander duistere rede verloor het, het ek sedertdien ook drie klagtes teen Die Burger en Sondag by die Persombudsman aanhangig gemaak. In twee uit die drie gevalle het die Ombudsman my gelyk gegee. Trouens, die adjunkpersombudsman, dr. Johan Retief, het in een van sy bevindings gesê dat die “kumulatiewe skade” wat ek ly as gevolg van Die Burger en Media24 se volgehoue veldtog teen my op die duur enorm is.

Wat die derde klag teen Sondag betref, poog Media24 se prokureurs tans desperaat om verlof tot appèl te bekom, nadat verlof die eerste keer van die hand gewys is.  Die Pers-ombudsman het hulle beveel om op die voorblad van die koerant verskoning aan my te bied. Vrydag het ek egter ‘n repliek ingedien om hul aansoek om appèl teen te staan.

What did I say which turned me into ‘free game’ for Leopold Scholtz, Die Burger and Sondag?

Wat presies het ek gesê wat my as’t ware vrye wild vir Leopold Scholtz, Die Burger en Sondag gemaak het? Onder andere drie dinge:
    dat swartmense oor ‘n laer gemiddelde IK as blankes beskik
    dat swart leerlinge swakker op skool in wiskunde as blankes vaar
    dat swartes verhoudingsgewys meer geweldsmisdaad as blankes pleeg

Elkeen van hierdie drie stellings is bewys om waar te wees:  Daar is onomstootlike bewyse in die vorm van amptelike statistieke en etlike wetenskaplike studies beskikbaar. In Gauteng behaal swart leerlinge gemiddeld 20% vir wiskunde in die matriekeindeksamen, volgens iemand met binne-inligting vanuit die onderwysdepartement. Ek het nie tydens die hofsaak teen Leopold Scholtz en Die Burger getuig nie, maar na afloop van die saak het ek Scholtz voor sy prokureur en advokaat uitgedaag om die teendeel te bewys deur aan my die nodige feite of wetenskaplike/akademiese studies te besorg wat sy argument staaf.

Dis nou al meer as ‘n jaar later en ek het nog niks van Scholtz verneem nie. Trouens, ek het hom Vrydag ná die besoek van die balju weer per e-pos daaraan herinner dat hy veronderstel is om aan my te bewys dat alle menslike rasse oor presies dieselfde gemiddelde IK beskik.

Waarom is dit belangrik? Ons blankes en Afrikaners word elke dag in die publikasies van Media24 en ander mediagroepe uitgeskel dat ons in die verlede en selfs op die huidige tydstip swartmense daarvan weerhou om op dieselfde peil as blankes te presteer. Sommige mense beweer selfs dat swartes min of geen onderwys tussen 1948 en 1994 ontvang het nie, terwyl Hermann Giliomee en ek oor die afgelope paar weke aangetoon het dat dit ‘n infame leuen is.

In die breë wil Media24 en Leopold Scholtz egter hê dat ons by die ANC en SAKP se leuens oor die verlede moet inval, ter wille van “versoening” en die hele Mandela-kultus wat hulle en die BBC, asook die Britse koerante, geskep het.

Dan Roodt:We cannot allow Media24 and their masters in London to tarnish, demonise and destroy the Afrikaners – I am one individual with a wife and three children running an Afrikaner rights-action group – pitted against a mighty R5billion media empire:

Ek sê egter: nee! Ons gaan nie toelaat dat Media24 en hul meesters in Londen of in die globale maatskappye die Afrikaner se geskiedenis permanent beswadder en ons as volk moreel en (deur assimilasie) biologies vernietig, bloot omdat hulle in hierdie korrupte NSA ‘n wins wil maak nie.

  • Dink daaraan: ek is ‘n individu met ‘n vrou en drie kinders wat ‘n aksiegroep ten gunste van Afrikaans en Afrikaneroorlewing bedryf terwyl Media24, ‘n volfiliaal van Naspers, se jaarlikse wins na belasting ongeveer R5 miljard beloop. Kan ‘n mens jou ‘n meer ongelyke Dawid-en-Goliat-stryd voorstel?

Soms wonder ek egter oor die toekoms. Is ek, asook die res van alle Afrikaners, geweeg en te lig bevind? Ons Vryburger- en Voortrekker-voorouers het hierdie wonderlike land met al sy rykdom aan ons nagelaat en ons het dit sonder slag of stoot aan ‘n groep kriminele oorhandig wat nou na hartelus ons bates plunder.

Moet ek maar die handdoek ingooi en die knie voor Goliat buig? Wat het geword van ons mense se moed en durf? Die Hertzogprys het ontstaan toe genl. Hertzog in 1908 ‘n lastereis van ‘n Engelse inspekteur, ene Fraser, verloor het en 25 pond skadevergoeding en regskoste moes betaal. Agterna het die publiek, arm soos hulle net ná die tweede vryheidsoorlog was, 1200 pond vir hom ingesamel. Die ekstra geld is aan die Akademie geskenk om die Hertzogprys vir die beste Afrikaanse literêre werk van die jaar te skep, wat sedert 1915 toegeken word. Die digter Eitemal het as student ‘n Union Jack op die kampus van die Pretoriase Universiteit verbrand en is daarvoor geskors, maar met die publiek se steun kon hy agterna per korrespondensie sy graad voltooi.
Só het Afrikaners mekaar in die verlede ondersteun.

The ideology of ‘the blackman as martyr’ and ‘white guilt’ wil cause us to lose all our farms, schools and homes:

Ek het my nek vir die Afrikaner uitgesteek en nou wil Media24 my kop afkap. Hulle wil ‘n voorbeeld van my maak sodat geen Afrikanerleier of -intellektueel dit agterna sal waag om sekere ongemaklike waarhede te publiseer nie. Sodat die ideologie van die “swartman-as-martelaar” kan seëvier.

Op sy beurt sal “wit skuld” sorg dat ons al ons plase, skole en selfs huise verloor. Soos dr. Tertius Delport ‘n paar maande gelede aan my verduidelik het, het mnr. Roelf Meyer daarvoor gesorg dat die eiendomsklousule in artikel 25 van die Grondwet so afgewater is dat die ANC enige eiendom “in die openbare belang” mag konfiskeer.
Al wat tussen ons en volslae ondergang staan, is hierdie stryd wat ons tans in die media en op die internet voer. ‘n Dawid-en-Goliatstryd.

Even if I lose all my property to News24 – I will continue to raise my voice from one of the white squatter camps:

My voorouer is gewond in die Slag van Rooiwal op 12 April 1902, toe die meeste Boere al opgehou veg het. Al sekwestreer Media24 my en moet ek vanuit een van die wit plakkerskampe voortgaan om my stem teen die Groot Leuen te verhef, sal ek dit doen. Die prys wat my gesin egter reeds hiervoor betaal, is baie hoog.

Die tyd, moeite en geld wat ek moet afstaan om die magtige Media24 se konstante aanslae af te weer, terwyl hulle oor miljarde vir prokureurs en advokate beskik, is uitmergelend. Solank mense my ondersteun, is ek egter bereid om alles te gee, selfs die hoogste offer as dit moet.

‘For the Afrikaners, this is a time to choose: either we emigrate with our tails between our legs – or we do something to break this current power- and media monopoly. I have many ideas on ways to do this…

Vir ons almal het ‘n tyd van keuse aangebreek. Óf ons moet besluit om stert tussen die bene te emigreer óf ons moet daadwerklik iets dóén om die huidige mags- en mediamonopolie te breek. Ek het baie idees oor hoe dit gedoen kan word.

Onder andere kan ek Media24 voor die Mededingingstribunaal sleep, want hulle misbruik hul mag om enige moontlike mededinging op die internet dood te maak. Hulle misken my grondwetlike reg op vryheid van spraak, om mense daarop attent te maak dat blankes nie vir gebrekkige swart prestasie op soveel gebiede verantwoordelik gehou kan word nie.

  • Vir ‘n intellektuele argument met Leopold Scholtz, Max du Preez of enige van die werfbobbejane wat Die Burger en Media24 aanhou, sien ek enige dag kans. Hulle weet min en sit in ‘n bekrompe, konformistiese, polities korrekte wêreldjie vasgevang van waar hulle “nasiebou” en sulke twak bepleit. Ongelukkig vermoed ek egter dat hoe meer sukses ek behaal om hul drogargumente en leuens aan die kaak te stel, hoe meer gaan ek onder skoot kom. Hoë bome vang die meeste wind, of so iets.

Except for Rapport, Media24 is participating in the totalitarian brain-washing process to force the Afrikaners on their knees even more:

Behalwe Rapport wat darem nog dissidente stemme soos myne en Hermann Giliomee s’n toelaat, neem Media24 deel aan die totalitêre breinspoelingsproses waardeur die Afrikaner nog verder op sy knieë gedwing moet word. Dit bereik absurde hoogtepunte in die skrywes van Neels Jackson in Beeld wat ons wil oortuig dat grondroof “die Here se wil is”, of iets dergelike.

PRAAG is ‘n vlammetjie van hoop wat flikker en brand. Daarbuite is dit nag, die nag van die werfbobbejane voor hul sleutelborde wat die kommunistiese mites van Wolpe, Slovo en ander in Suid-Afrika “hoofstroom” gemaak het.
Moenie toelaat dat Leopold Scholtz, Christo van der Rheede en Media24 ons doodmaak nie. As ons ‘n ekstra duisend lede vir PRAAG kan bykry, kan ons hulle aanhou beveg – tot by Oom Daantjie in die kallerhok.
Sluit hier by PRAAG aan en laat ons aanhou.

Aanhouer wen.

http://praag.co.za/dan-roodt-magazine-178/11973-moet-ek-maar-die-handdoek-ingooi.html

——————————-

links:

http://www.praag.co.za/nuus-magazine-402/suider-afrika-magazine-400/10955-media24-laat-swartes-dom-lyk-met-wiskunde.html

http://www.praag.co.za/nuus-magazine-402/suider-afrika-magazine-400/10792-wiskunde-uitslae-gaan-glo-beroerd-wees.html

http://www.praag.co.za/herman-toerien/9009-leuens-en-stereotipering.html

http://www.praag.co.za/andr-alkema-magazine-468/9679-onderwys-die-laaste-loopgraaf-vir-afrikaans.html

http://www.praag.co.za/dan-roodt-magazine-178/11937-apartheidsrevisionisme-is-nodig.html

http://www.praag.co.za/nuus-magazine-402/suider-afrika-magazine-400/11441-moordenaar-vertel-rustig-van-plan-teen-oud-vegvlieenier.html

“Die Wêreldbank het in 1987 bekend gemaak dat die wittes in Suid-Afrika gemiddeld 32% belasting betaal het maar slegs 9% daarvan terug ontvang het in die vorm van dienslewering. Die res het gegaan na die ontwikkeling van die nie-blankes.

http://www.praag.co.za/menings-magazine-196/briewe-magazine-230/11929-nou-is-elke-swart-op-wit-moord-haatmisdaad.html

Media24 slanderous article injuring reputation of Dr Dan Roodt as an Afrikaans writer:

ROODT BEELD MEDIA 24 SLANDER SKRYWERS IS KLAAR MET ROODT MEDIA24 LIES ABOUT ROODT NOT BEING PEN CHAIRMAN

 http://www.beeld.com/Vermaak/Nuus/Skrywers-klaar-met-Dan-Roodt-20111205

                                               hatecrimes against Afrikaner whites: http://www.neo-genocide.com/farmitracker

About Adriana Stuijt
Retired South African-Dutch journalist formerly Sunday Times Johannesburg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: