Afrikaner elite: agter duur sekuriteitsmure…

Wat wil die Nederlands-SA joernaliste-egpaar Ingrid en Leopold Scholtz eintlik bereik met hul anti-Afrikaner-selfbeskikkings propaganda in die Naspers nuusmedia?

SCHOLTZ INGRID Vlaandere net nog provinsie van Belgie Solidariteit blog co za Jun302010Cor Ehlers skryf in reaksie op ‘n artikel deur Ingrid Scholtz op Solidariteit: –

“In Wes-Europa word persone soos (die Nederlands-SA joernalistepaar) Ingrid en Leopoldt Scholtz,   wat gereëld vanuit Nederland anti-Afrikaner-selfbeskikkingsrubrieke in Beeld en die Burger skryf, gesien as deel van ‘n elite-groepie liberaliste wat in beheer van die hoofstroom-nuusmedia is en wat tot relatief onlangs ook in beheer was van verskeie Wes-Europese lande se regerings.

Sterk winde van politieke veranderinge oor hele Wes Europa

“Die sterk winde van politieke veranderinge wat egter oor die hele Wes-Europa waai getuig daarvan dat hierdie elite-groepie se dae getel is in daardie lande. Die assosiasie (via Afrinetwerk.be )wat daar tussen Flip Buys van Solidariteit, die Scholtze, F.W. de Klerk en hul meelopers bestaan is niks anders as ‘n soortgelyke elite-groepie liberales in Afrikanergeledere wat vir die meerderheid Afrikaners wil voorskryf wat vir hulle goed is en wat nie,’ skryf Ehlers….

 

Die agterkamertjies-geknoei van die Broederbonder F W de Klerk bly die volk verdeel:

SolidariteitAfriNetwerkOprichtingsFWBrussel AFRINETWERK.BE

Multikul liederlik misluk in Europa:

‘Net soos wat die multikulturele eksperimente in Wes-Europese lande liederlik misluk het, bevind Afrikaners hulle as klein minderheidsvolk in ‘n multikulturele hutspot wat deur onbevoegde en dikwels onbeskaafde Afrikane regeer word. Net soos wat Merkel van Duitsland, Sarkozy van Frankryk, Wilders van Nederland en Cameron van Brittanje reeds in die openbaar erken het dat hul lande se multikulturele eksperimente gefaal het, net so sal Afrikaners hulleself losmaak van die haglike multikulturele hutspot waarin De Klerk en sy meelopers ons gedompel het. Geen propaganda van die Scholtzes sal hierdie proses keer nie.

Net soos wat die Vlaminge gatvol is vir die feit dat hulle die Walloniërs moet subsidieer, net so is Afrikaners gatvol daarvoor om die miljoene Afrikane in Suid-Afrika te subsidieer.

  • Dit terwyl Afrikanerboere op grootskaal aangeval en uitgemoor word tot die mate dat dr. Gregory Stanton van Genocide Watch hierdie vlak van volksmoord so pas opgeskuif het na vlak 6 van 8 moontlike vlakke. Intussen is alle Afrikaners daagliks blootgestel aan die ergste vorms van misdaad denkbaar en word hul kultuur in omvang en intensiteit afgetakel soos wat niemand ooit in hierdie land sou kon droom nie.

Afrikaners se reg op eksterne selfbeskikking is onvervreembaar

‘Afrikaners se reg op eksterne selfbeskikking is onvervreembaar en dra veel groter gewig as enige van die stellings wat Ingrid of haar man ooit uit hul duim kan suig en waarmee hulle Afrikaners se vryheidstrewe probeer onderdruk.

  • Selfbeskikking word erken as ‘n norm vir internasionale reg binne die konteks van dekolonisasie in die Internasionale Geregshof se uitspraak in die Wes-Sahara-saak (1975 ICJ Reports 12, 31-3), dit is bevestig buite die konteks van dekolonisasie deur die International Covenant on Civil and Political Rights (artikel 1 (1)) en dit word erken as ‘n wetlike reg deur die meeste regsouteurs. In die Oos-Timorsaak het die Internasionale Geregshof in 1995 aanvaar dat selfbeskikking spesiale status geniet as ‘one of the essential principles of contemporary international law’ en dat dit ‘n erga omnes-karakter geniet (128 ICJ reports 90 at 102). Erga omnes-regte plaas ‘n verpligting op alle state, dus ook op die RSA-eenheidstaat.

Artikel 1(1) van die International Covenant on Civil and Political Rights gee die volgende breë definisie vir selfbeskikking:

  • ‘All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.’

Volgens Stavenhagen (1996:2), soos aangehaal in Xanthaki (2005:21), word selfbeskikking in die konteks van basiese menseregte gesien as sowel ’n algemene regsbeginsel as ‘n basiese mensereg:

  • Self-determination is an ideé force of powerful magnitude, a philisophical stance, a moral value, a social movement, a potent ideology, that also may be expressed, in one of its many guises, as a legal right in international law.

Die uti possidetis regsreël wat afskeiding van ‘n minderheidsvolk beperk het tot koloniale grense is lankal uitgedien: die Internasionale Geregshof het dit by implikasie bewys in hul opinie-uitspraak oor Kosovo in 2010.

Afrikaners beset en besit miljoene hektare aaneenlopende grondgebied waarvan die begrensing gevolglik sodanig kan geskied dat Afrikaners by verre die meerderheid in die gebied sal vorm.

Liberale Afrikaner elite verskans hulself in weelde, agter duur sekuriteitsmure: terwyl die arm Afrikaners in plakkerskampies krepeer…

Dit het lankal tyd geword dat hierdie liberale elite onder Afrikaners, wat hulself binne SA verskans in weelde en agter die duurste sekuriteitsmure en sekuriteitstegnologie, of wat soos die Scholtze in Nederland/België tussen beskaafde mense woon, ontbloot word vir wie en wat hulle werklik is.

MAP FARMITRACKER JAN12011_MAY1_2011 RURAL_URBAN_VS_WHITES

Hierteenoor staan reeds meer as 600,000 verarmde en werklose Afrikaners wat in haglike omstandighede woon en waarvan die toename in getalle geruime tyd reeds ‘n sneeubaleffek vertoon;

  • KILL BOER KILL FARMERso ook ‘n paar duisend Afrikaner-plaaseienaars wat nog oorbly (uit die oorspronklike 85,000!) om die voedselmandjie van die hele RSA vol te hou en wat op georkestreerde wyse die land uitgedryf of uitgemoor word.

Die De Klerks en Scholtze het geen daadwerklike motiewe om Afrikaners se kulturele en fisiese voortbestaan in Afrika te waarborg nie, daarom dat ons besig is om self iets te doen omtrent ons eie lot.

http://www.solidariteit-blog.co.za/vlaandere-net-nog-%E2%80%99n-provinsie-van-belgie/

 White SA farmers are being wiped out The Times March282010

Nog meer landbougrond word oorhandig – en verniel:

Die plaas Brakfontein se 1.068 hektare moet onderverdeel word aan 625 swart huishoudings. Die plaas, naby Groblersdal in Mpumalanga is Woensdag (6 Julie) aan twee plaaslike gemeenskappe oorhandig nadat hulle in 1961 van die grond verwyder is.Luidens ’n berig op The New Age se webtuiste het mnr. Gugile Nkwinti, Minister van Grondhervoming en Landelike Ontwikkeling, die grond aan die Mampuru- en Bakwena Ba Kopa-gemeenskap toegeken.

Altesame 625 huishoudings sal voordeel uit dié plaas van 1 068 ha groot trek. Die meeste van dié huishoudings behoort tot die Mampuru-gemeenskap.“Dié lys sluit 392 huishoudings in waar vroue die hoof van die huis is,” aldus mnr. Eddie Mohoebi, woordvoerder vir die departement.

Sedert 1955
Volgens Mohoebi is die gemeenskap van 1955 af geleidelik van die grond vervreem.Die gemeenskappe is glo in 1961 daarop gewys dat die grond aan die Suid-Afrikaanse Naturelleraad behoort het en dat die grond as ’n sogenoemde “swart punt” verklaar is. Derhalwe is die gemeenskappe van die grond verwyder. ’n Boer
het glo in 1955 die grond as weiding vir sy beeste begin huur. Prospekteerregte is ook toegeken om na minerale op die plaas te soek.

About Adriana Stuijt
Retired South African-Dutch journalist formerly Sunday Times Johannesburg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: