Afrikaans en misdaadverslaggeving

Er wordt vanaf 2010 door een aantal criminologen een website in ZA aangehouden waarop veel aanvallen, moorden,  haatspraakincidenten door regeringsambtenaren; valse arrestaties van Afrikaner gezinsleden van moord-slachtoffers; mishandelingen/verkrachtingen van Afrikaners in politieaanhouding; en aanvallen door zwaarbewapende benden op Afrikanergezinnen op het platteland en in de steden –  zo zorgvuldig mogelijk worden geregistreerd. Zonder hulp van de ZA politie…

Dikwijls worden deze misdaden allereerst aangemeld door familieleden en ook dikwijls door plaatselijke joernalisten en paramediese hulpdiensten, waarna het bevestigd wordt door officiële instanties voordat het bericht wordt gepubliceerd op de site. Dit werd gedaan omdat de ANC-regering dat jaar aankondigde dat ze tijdens de Fifa WK2010 geen misdaadinlichting aan de nieuwsmedia zouden vrijgeven. FIFA was schijnbaar bang dat het groot aantal tijdelijke journalisten die in ZA aankwamen om de WK te verslaan, ‘onnodig-negatieve publiciteit’ aan misdaad zou geven.

ZA misdaadstatistieken zijn ondergerapporteerd:

Bosma Martin Nederlandse MP pleit vir oorlewing van Afrikaans Het is schijnbaar ook nodig om de Nederlandse correspondenten in Zuid-Afrika op het feit te wijzen dat de ZA regering ook het beleid handhaaft om zelfs de meest zware misdaden vooral als ze gericht zijn tegen Afrikaners in Zuid-Afrika, heel doelbewust niet aan de nieuwsmedia te melden totdat er door de nieuwsmedia zelf over nagevraagd wordt.  Dit wordt op de criminologie-website Farmitracker.com dit afgelopen jaar heel duidelijk bewezen met vele honderden aanmeldingen van voordien onbekende, zware misdaden.

Een debat ontstond gisteren in de Nederlandse nieuwsmedia  nadat de Nederlandse parlementariër Martin Bosma een pleidooi schreef in NRC-Handelsblad voor de overleving van de Afrikaanse taal en alle mensen die het spreken in Zuid-Afrika. Hij dient op de parlementaire commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie; Jeugdzorg; Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Hij schreef dat hij ‘voor de stille momenten een dichtbundel meebrengt  – niet in het hoekige Nederlands, maar in de zwierige, bloemrijke taal die we vergeten lijken te zijn: het Afrikaans. Wie eenmaal N.P. van Wyk Louw, Dirk Opperman of Eugène Marais heeft gelezen, zal nooit meer lichtvaardig denken over die wonderschone taal. Afrikaans is vereenvoudigd, zeventiende-eeuws Nederlands, bewees linguïst Edith Raidt. In de woorden van Gerard Reve is het Afrikaans „een volwaardige West-Europese cultuurtaal die zich meten kan met het Duits, het Nederlands in Europa, het Engels. Als erkende taal bestaat het nog niet zo lang. Heel lang debatteerden de Afrikaners over de vraag of niet gewoon Nederlands hun taal moest zijn. Dat was bijvoorbeeld de officiële taal van de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat, de landen van de ossenwagens en de voortrekkers, van Paul Kruger, Louis Botha en generaal Koos de la Rey.

Engels overheerst:

Hij waarschuwde echter dat ‘ Anno 2011 is het Afrikaans een van de (elf) officiële talen van Zuid-Afrika. Dat betekent in de praktijk dat het Engels overheerst. De traditionele Afrikaanstalige universiteiten zijn verengelst. De taal verliest terrein in het openbare leven. Afrikaners verlaten het land met vliegtuigen vol, om zonder een spoor te verdwijnen, in Nieuw-Zeeland of Australië. Velen werden slachtoffer van ‘plaasmoorden’ – de bloedige aanvallen op boerderijen – of worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.

‘Ons is in die kak…’  en steeds harder klinkt de roep om een volksstaat…

Zuid-Afrika scoort hoog op alle internationale lijstjes van verkrachting plus moord en doodslag – zoals ze daar zeggen: ons is in die kak. De taal van Breyten Breytenbach en Dan Roodt lijkt niet langer verzekerd van een toekomst. Nederland zou zich daarover baiezorgen moeten maken. Afrikaans is Nederlands. Het voortbestaan van het Afrikaans is het sterkste bewijs dat onze taal een internationale taal is.

Er is een tegenbeweging. Jonge Afrikaners en kleurlingen, want de meest Afrikaanssprekenden hebben een kleurtje – proberen hun taal te redden. Steeds harder klinkt de roep om een eigen stukje onder de zon voor Afrikaners, een volksstaat. Ook de Taalunie, waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken, ontfermt zich over het Afrikaans.

  • Zaterdag wordt het nieuwe woordenboek Afrikaans-Nederlands gepresenteerd. In juni is er een driedaags cultureel festival over het Afrikaans. Lichtpuntjes, niet meer.

“Onze talen zijn diep verbonden – in de woorden van Elisabeth Eybers, de Zuid-Afrikaanse dichter die de helft van haar leven in Amsterdam woonde: Nogtans sal jij aan mij gebonden bly / Met die onsigb’re naelstreng wat nie breek. Ook bij deze temperatuur ligt daarom vandaag weer Winternag naast mijn hamer” schreef hij:    http://networkedblogs.com/gTM2k

——————–

De “Zuid-Afrika-kenners’ in Nederland zijn boos op Bosma:

Dit zeer milde stukje door Bosma was duidelijk tegen het zere been van de zgn. “Zuid-Afrika-kenners’ die ‘allemaal wel eens een keer in het land geweest waren voor ontwikkelingshulp’; maar ook door een Nederlandse correspondent in ZA zelf – die o.a. beweerde dat er ‘maar 5,000 armblanken in het hele ZA’ zouden zijn. Er kwam ook een briesende aanval  door Bart Luirink van ZAM Afrika Magazine en anderen:

Volledige Debat:  http://sargasso.nl/archief/2011/04/21/boer-bosma-en-het-afrikaans/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

Nederlands gebrek aan kennis over geweldsgolf gericht tegen de blanken:

 Brown James 98 Alzheimer sufferer arrested for forgetting to pay for chocolate bar KRIEL SAPS beaten to death in KRIEL cell_2Het werd vooral duidelijk door deze verontwaardigde Nederlandse reacties op een zeer mild pleidooitje voor het behoud van Afrikaans, dat er in Nederland ook een hiaat aan kennis bestaat over het groot aantal zware misdaden die specifiek tegen de blanken gericht zijn – op het platteland en in de steden —  en ook dikwijls door de overheidsinstanties zoals bijv de ZA Politie zelf uitgevoerd worden. Zelfs verwarde, bejaarde Afrikaners met Alzheimers, zoals de 98-jarige James Brown van Kriel, (rechts). Hij werd een nacht in een Kriel politiecel gegooid toen de oude man een chocolaatje in een supermarkt had gegeten zonder ervoor te betalen – en werd de volgende dag doodgeslagen teruggevonden met verse hoofdverwondingen. Hij was alleen in die cel. Niemand werd er ooit voor gearresteerd. Zulke incidenten worden in de Engelse nieuwsmedia nauwelijks gemeld: maar in de Afrikaanstalige kranten wel: daarom wordt het dus voor de Nederlandse correspondenten in ZA al hoe belangrijker om ook de Afrikaanse kranten te lezen. 

Dit gebrek aan Nederlandse kennis over de ZA misdaadfeiten is niet zo verbazend — omdat de ZA politie in 2007 immers al ophield om aparte misdaadstatistieken bij te houden over de zgn. ‘plaasmoorde’, de dikwijls zeer gewelddadige, georganiseerde aanvallen op Afrikanergezinnen op het platteland, en ze allemaal onder de nomers ‘moorden’ en ‘strafbare manslag’ onderbracht. Hoe zouden de buitenlandse correspondenten zoiets kunnen weten? De Minister van Politie Nati Mthethwa zei op 29 Maart 2011 – in reactie op een vraag van DA-parlementslid M M Swathe – het volgende: “‘the statistics on farm murders are not available on the case administration system of the SAPS. Cases of murder are not listed seperately based on where they occur…’murder is considered murder whether in rural areas or urban areas…’ 

http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page72308?oid=228504&sn=Marketingweb+detail&pid=90389 .

Bovendien zijn de ZA politie misdaadstatistieken altijd van verleden jaar en worden de ‘moorden’ heel bovenaan de lijst geplaatst en de ‘strafbare manslagen’ bijna helemaal onder. Dat maakt het voor hardwerkende journalisten heel moeilijk en meestal citeren ze dus ook alleen maar de ‘moord’ statistieken. http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2010/categories.htm

Strafbare Manslag kan ook Moord zijn:

Echter — die ‘Strafbare manslag’-statistieken bevatten ook de ‘dodelijke verkeersongelukken waarbij mensen strafbare feiten hadden gepleegd en aangeklaagd werden’ – waaronder er ook al blanke Afrikaners heel doelbewust doodgereden werden. (zie details onder dit artikel: ‘strafbare manslag’ kan ook ‘moord’ zijn in Zuid-Afrika)

SAPS MURDER STATS OFFICIAL WEBSITE SAPS CULPIBLE HOMICIDES OFFICIAL STATS

 

Criminologie-website houdt aanvallen bij op stedelijke en plattelandse Afrikaners vanaf 1 jan 2010:

ArmedAttacksAgainstWhitesSAJan2011_March312011_graph_mapVanaf januari 2010 werd door  Farmitracker.com  andere interessante gegevens naar boven gebracht: in de publiciteits-aanloop naar de WK en tijdens de WK zelf tussen januari 2010 en begin juli 2010, toen er veel buitenlandse journalisten in ZA en zeer veel ‘blanke’ WK-supporters — werd er een gemiddelde aanval per dag aangemeld op Afrikanergezinnen in het platteland: maar in de steden waren er in die tijd tussen januari 2010 en einde juni 2010 zeer weinig aanvallen geregistreerd.

Deze grafiek  steeg echter zeer dramatisch toen alle buitenlandse journalisten en WK-bezoekers weggingen: het leek wel alsof er opeens een klein oorlogje begon te woeden in de steden: en het gebeurde heel plotseling; het gemiddeld aantal aanvallen op alle blanken  – Afrikaanstaligen en Engelstaligen – steeg dramatisch tot een gemiddeld van 50 per dag. (links, grafiek en kaart)

Met ‘aanvallen’ wordt bedoeld: haatspraakincidenten tegen blanken/ontvoeringen/verkrachtingen/moorden op mensen in hun autos en op straat; aanvallen door gewapende zwarte benden op gezinnen in en bij hun woningen; en aanvallen op blanken bij hun werk en ook valse arrestaties van blanken door de ZA politie die geen misdaden hadden begaan. Het aantal ‘plaasaanvalle’ — de aanvallen op de blanke agrariërsgezinnen, steeg ook na de WK2010. Deze incidenten – die de ZA politie soms zelfs weigerde om te bevestigen totdat zij met overlijdenscertificaten en andere officiële documentatie werden geconfronteerd — waren allen bevestigd door meerdere betrouwbare bronnen in elk aangemeld incident; o.a. door nabestaanden; begrafenisondernemers; medici, para-medies personeel, buren, buurtwachten, enz. De ZA politie heeft ook na de WK2010 de gewoonte ontwikkeld om meestal alleen zware misdaden aan te melden aan de nieuwsmedia als ze al iemand hebben gearresteerd en dus ’succes’ kunnen roepen.

Uit dit jaarlange experiment blijken eigenaardige feiten over misdaadberichtgeving in Zuid-Afrika naar boven te komen:

1. De ZA politie weigert dikwijls dagenlang om zelfs de zwaarste misdaden aan de nieuwsmedia te bevestigen; dikwijls komen zulke misdaden ook alleen aan het licht maanden of zelfs een jaar later wanneer de zaak in het gerechtshof dient; 
2. Tijdens de WK werden de ‘blanken’ in de steden door de misdaadbenden grotendeels met rust gelaten. Daarna niet.

3. Er zijn incidenten ontdekt waar de doodscertificaten van vermoorde Afrikaners met ‘natuurlijke oorzaken’ zoals ‘hartstilstand’ in de statistieken terecht zijn gekomen. (een voorbeeld kwam aan het licht op Apr 2 2011: de armlastige, ongewapende  plattelandse Afrikaner Henry Locke werd met een kogel door het hart geschoten in bijzijn van zijn zoon en dochter tijdens een aanval op hun kleine boerderijtje:  zijn doodscertificaat meldde echter een ‘natuurlijke oorzaak” nl. hartstilstand’. http://www.farmitracker.com/reports/view/1146 (pageview hier) LOCKE HENRY FALSE DEATH CERTIFICATE SHOT THROUGH HEART APR52009

 

Deze website begon als een tijdelijke misdaadmonitor maar wordt nu nog steeds bijgehouden. Er staan veel misdaden op die nog steeds niet — vooral door de Engelstalige nieuwsmedia — werden gepubliceerd of pas werden gepubliceerd nadat de Afrikaanstalige nieuwsmedia erover had bericht of er mensen voor werden berecht.

Deze website houdt niet bij hoeveel van de slachtoffers later in het ziekenhuis zijn overleden. In sommige gevallen beweerde de politie dat sommige dodelijke slachtoffers ‘aan hartaanval’ of aan ‘zelfmoord’ waren overleden, maar later werd door het nadoodse onderzoek werd vastgesteld dat ze waren vermoord.

De berichtgeving vanuit ZA door buitenlandse correspondenten die geen belangstelling hebben voor de Afrikaanstalige nieuwsmedia, of die het niet kunnen/willen lezen, is dus grotendeels gebaseerd op zeer inaccurate statistieken die door de ZA politie verschaft worden: vooral het afgelopen jaar. De website: http://www.farmitracker.com

———————————————————

bronnen

Foutieve doodscertificaten:

LOCKE HENRY FALSE DEATH CERTIFICATE SHOT THROUGH HEART APR52009Farmitracker: Apr 2 2011 “Henry Locke shot through heart: death certificate says ‘heart failure’, cases with false documents” : http://www.farmitracker.com/reports/view/1146  (onder)

 

————————


Munk Roy Hoedspruit farmer murder inaccurate finding of accidental death by buffalo attack
Roy Munk’s farm murder was hidden behind a ‘buffalo attack”

A new death-certificate had to be issued for the death on July 1 2008 of 65-year-old wildlife farmer and East Rand businessman Roy Munks, (news clipping from Rapport newspaper left,) who was found dead in a kraal on his Hoedspruit farm. Police initially reported this as an ‘accidential death due to a buffalo attack’, but forensic examinations revealed that he had been stabbed to death. Rapport newspaper quoted police as blaming the farmer for his death, stating he’d kept his wildlife herd in camps which were too small for them. However, a second court-hearing subsequently ruled that the initial ruling by the local inquest court that Munks had been killed by a buffalo on his Hoedspruit farm was wrong. A few weeks after this ruling, two armed attackers were arrested while breaking into a nearby house – and ‘spoke out of turn” during questioning by police’ admitting to Munks’ violent death.  They were charged with his murder.  http://www.news24.com/Rapport/Nuus/0,,752-795_2396862,00.html

 

‘Strafbare manslag’ kan ook ‘moord’ zijn in Zuid-Afrika:

2011-03-20 Sasol cricket club’s young cricketer Christo Hattingh, 26, was  run down deliberately while riding his bike from Trichardt to his home in Secunda.

Hattingh Christo 26 deliberately killed by driver who drove over him twice Secunda MARCH192011  He was killed instantly and his body dragged by the car for some distance, reported Beeld newspaper. Then the unknown driver of the Nissan Nivara which had hit and then dragged the Afrikaner biker, stopped, backed up his car over the cricketer’s  body before chasing away at high speed. Hattingh was wearing bright reflective clothing for his night-time bike trip back home. He was a single man, living with friends in Secunda about 10km from the accident scene. He and a few players had stopped by a pub, The Hut, after playing his third cricket-game for the club against IFS Witbank earlier that day. His team-mate Doulas Gird said the accident happened opposite the Albany bakery on the main road between Trichardt and Secunda. The police immediately traced the Nissan Nivara – abandoned. Its owner claimed it was stolen the previous day – but that he had never reported the theft to the police. The man was questioned but not arrested. The police say they are ‘investigating a charge of culpible homicide; Sasol cricket club team captain Jacques Groenewald said Hattingh had played his third game for the club that Saturday. http://www.beeld.com/Suid-Afrika/Nuus/Man-doodgery-na-krieket-20110320

—————-

Kruger Bernadinedeliberately run over by black taxi driver who laughed as he drove off

Bernadine Kruger, 17, murdered on her scooter by taxi-driver Percyval Matji, 31 23 Feb 2009

KrugerBerdineKilledByTaxidriverAccusedMercyvalMatjiInCourtBeeldPicCornelVanHeerdenaug142009Afrikaans Garsfontein High School pupil Bernadine Kruger  was murdered by black taxi-driver Percyval Matji, 31 on 23 February 2009 while the girl was riding her scooter to school on a dual carriageway which was empty of any cars except the taxi on her side. Motorists sitting in a gridlocked tailback on the other side witnessed the scene, photographed it and testified against Matji in court. The school girl was riding her scooter when high-speed, honking taxi-driver Percyval Matji drove up fast, rode her bumper, following the girl from lane to lane. Witnesses testified that Matji was ‘clearly intent on wanting to force her off the road’.. Initially Matji was charged only with culpible homicide – but the Prosecuting Authority agreed with the formal petitions lodged by her mother and the Freedom Front Plus party ‘s legal team to change this charge to murder — due to ‘overwhelming and convincing evidence before the court’. On Friday, September 11, 2009,  Matji was found guilty of murder and reckless driving by a Pretoria magistrate. His defence: he claimed all the witnesses were white racists who were out to get black taxi-drivers.

Taxi driver guilty of murder: said the magistrate: “it was not a mistake. It was not negligence…’
Handing down judgment to Percyval Matji, Magistrate Edmund Patterson said: “It was not a mistake. It was not negligence.” Patterson said from the evidence it was determined that Matji had deliberately followed Ms Kruger and “wanted her out of his way”. He said Matji had “made a lethal weapon of his vehicle by driving at speeds far exceeding the limit.”

Beeld photographer Cornél van Heerden photographed the convicted taxi-driver Percyval Matji, 31, at Pretoria Regional Court. He was found guilty of murdering 15-year-old Afrikaans pupil Bernadine Kruger in Pretoria on 23 February 2009 by running her over deliberately. He claimed in court that ‘it was all a white-racist plot by people who hated black taxi-drivers’. http://www.news24.com/Content/SouthAfrica/News/1059/1c793dd123234ef7b48ef00a7f0e526a/10-09-2009%2001-19/Taxi_driver_guilty_of_murder

Whites often run down by ‘hit-and-run’ drivers in SA 09 Jul 2010 World-famous Olympic swimming champion Nathalie du Toit became disabled when her scooter was run over by a ‘hit-and-run taxi driver’. These deliberate murders in traffic can however hardly ever be proven unless terrified witnesses are prepared to come forward and testify.

ANC-cops out of control: 566 people dead in police-custody:

SAPS 566 PEOPLE KILLED IN POLICE CUSTODY IN 2010 SowetanThe violence and corruption by the SA police towards the public has become so rife over the past few years that the crime-fighting cellphone-group eblockwatch.co.za  has launched a new feature called Policing the Police, where its members can call an emergency number and send their recorded conversations with police officers and other ANC-officials who harass, try to elicit bribes or are threatening them directly to fellow-members – and a central unit records and broadcasts these conversations as evidence.

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2011/03/crime-reports-march-24-2011.html

Police violence in 2009/10:

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2011/03/crime-reports-march-24-2011.html

Police violence in 2008:

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2008/11/sa-police-brutality-and-criminality.html

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2011/03/crime-reports-march-24-2011.html

Afrikaners killed,  tortured in police custody:

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2010/11/afrikaners-tortured-killed-by-saps.html

 BrownJamesbeatentodeathKrielPoliceStationJune920089

Picture: This confused Afrikaner man, an Alzheimer sufferer called James Brown, 98, was arrested and dumped in a police cell at the Kriel police station for forgetting to pay for a chocolate bar at a supermarket. The confused old man had wandered away from his home and relatives rushed to the police station to try and get him released. Police refused to let him go until the next morning. The old man was put in a cell by himself for the night, and his relatives found him dead with these fresh injuries the next morning. Nobody has ever been arrested nor charged for this murder of this utterly defenceless, confused and frail old man. In fact the case has been mentioned in just a few small lines in local newspapers.

http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2011/04/anc-cops-out-of-control.html

The SA police murdered young Ficksburg activist Andries Tatane in front of the news cameras:  http://www.youtube.com/watch?v=IiZ-ehzZRCMkjkdjdhttp://censorbugbear-reports.blogspot.com/2011/04/anc-cops-out-of-control.html

Kritiek op artikel over  Bosma’s artikel over Afrikaans:

http://sargasso.nl/archief/2011/04/21/boer-bosma-en-het-afrikaans/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

 

MURDERS IN SOUTH AFRICA ACCORDING TO SAPS STATISTICS:

SAPS MURDER STATS OFFICIAL WEBSITE http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2010/categories/murder.pdf

 

CULPIBLE HOMICIDES IN SOUTH AFRICA ACCORDING TO THE SAPS STATISTICS

 

SAPS CULPIBLE HOMICIDES OFFICIAL STATS http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2010/categories/culpable_homicide.pdf

About Adriana Stuijt
Retired South African-Dutch journalist formerly Sunday Times Johannesburg

One Response to Afrikaans en misdaadverslaggeving

  1. Pingback: LookAddthis - Afrikaans en misdaadverslaggeving « Space van Adriana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: